Jak przygotować pliki?

Pliki przyjmujemy w formie elektronicznej za pośrednictwem:

systemu Greendruk Online lub  FTP   lub     Google Drive lub  Dropbox.

Rekomendowanym formatem plików jest PDF

Szczegółowy opis akceptowanych plików:

PDF - PrePress - zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) 

 • wszystkie fonty zamienione na krzywe,
 • spady po 3 mm z każdej strony,
 • jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,
 • rozdzielczość 300 dpi,
 • tryb kolorów CMYK bez dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
 • projekt wyśrodkowany na stronie,
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm),
 • jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto,
 • wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia Greendruk nie ponosi odpowiedzialności.

TIF - należy zachować odpowiednie parametry:

 • format 1:1,
 • spady po 3 mm z każdej strony,
 • rozdzielczość 350 dpi,
 • tryb kolorów CMYK, bez dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
 • bez warstw – spłaszczone,
 • zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP,
 • projekt wyśrodkowany na stronie,
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min 3 mm.(katalogi i teczki 5 mm)
 • jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
 • wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał.

JPG - należy zachować odpowiednie parametry

 • format 1:1,
 • spady po 3 mm z każdej strony,
 • rozdzielczość 350 dpi,
 • tryb kolorów CMYK, bez dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
 • projekt wyśrodkowany na stronie.
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)
 • jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
 • wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał.

CDR - pliki programu Corel Draw (do wersji X4)

 • prace lakierowane (podgląd pracy wraz z lakierem na osobnej stronie), 1:1,
 • wykrojniki do prac dodawane są automatycznie,
 • przy wgrywaniu pliku z podglądem – pliki nie powinny zawierać wykrojnika,
 • fonty zamienione na krzywe,
 • spady po 3 mm z każdej strony,
 • wewnętrzne mapy bitowe o odpowiednich parametrach (1:1, 350dpi, CMYK),
 • praca nie może zawierać żadnych dodatkowych kolorów,
 • projekt, wykrojnik i lakier wyśrodkowany na stronie,
 • jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,
 • rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi),
 • tryb kolorów CMYK bez dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
 • projekt wyśrodkowany na stronie,
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi I teczki zalecane 5mm),
 • jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto,
 • wszystkie bitmapy umieszczone w CDR powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał,
 • orientacja pracy musi się zgadzać z orientacą arkusza (dla pracy poziomej, arkusz powinien być poziomy).

UWAGA
Drukarnia GreenDruk NIE PONOSI odpowiedzialności za prace przysłane w programie Corel Draw i PDF publikowane z programu Corel Draw oraz wynikające z tego tytułu błędy. Uwaga wszystkie pliki w formacie CDR będą automatyczne konwertowane do formatu PDF z zamianą kolorystyki na CMYK z wyłączeniem papierów firmowych zamówionych w kolorystyce PANTONE lub HKS ) Drukarnia GreenDruk NIE PONOSI odpowiedzialności za konwersję kolorów z programu Corel Draw. Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za prace, w których odległość od linii cięcia nie jest zgodna ze specyfikacją.

 

WSZYSTKIE CZCIONKI MAJĄ BYĆ ZAMIENIONE NA KRZYWE.
Drukarnia GreenDruk NIE PONOSI odpowiedzialności za prace, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe. W przypadku plików PDF wyeksportowanych z programu Corel Draw, aby uniknąć błędów w wydruku należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy i połączyć je z tłem - przekształcić na mapę bitową. Istnieje także możliwość sprawdzenia poprawności dokonania korekty materiałów przesłanych przez Klienta. W związku z możliwością wystąpienia błędów przy generacji plików PDF w postaci WEKTOROWEJ, a nie jako bitmapa z programu Adobe Photoshop, pliki wynikowe z programu Adobe Photoshop powinny być zapisywane jako TIFF bez warstw - spłaszczone. Drukarnia Greendruk NIE PONOSI odpowiedzialności za błędnie wygenerowane pliki PDF z programu Adobe Photoshop oraz pliki błędnie wygenerowane przez programy Adobe Photoshop i Corel Draw przekonwertowane przez inne oprogramowanie np. Adobe Indesign.

 

KOLORYSTYKA
Drukarnia GreenDruk NIE PONOSI odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, itp.) do przestrzeni barwnej CMYK. Profile ICC osadzone w pracy będą automatycznie konwertowane do CMYK przy użyciu profilu „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004“ papiery powlekane i "Uncoated Fogra 29 (ISO 12647-2):2004" papiery niepowlekane na profil referencyjny Drukarni GreenDruk. Dotyczy to wszystkich formatów plików akceptowanych przez drukarnię. Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną (profil) wymaganą w tej specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.